Revija NSZ

Za Slovenijo gre in tudi za resnico

Jun 1, 2011 - 3 minute read -

Avtor: Ljudmila Novak
Ob 20. letnici delovanja Nove Slovenske zaveze čestitam vsem članom za opravljeno delo, ki ga bodo šele prihodnji rodovi in zgodovinarji priznali kot izredno pomemben prispevek k razjasnitvi dogodkov med drugo svetovno vojno in po njej. Čestitam vam tudi za pogum in vztrajnost, saj vas pri vašem delu niso mogle ustaviti niti materialne ovire, niti zasmehovanja, nasprotovanja in omalovaževanja tistih, ki želijo ohranjati prirejene zgodbe in polresnice ter dolgo časa negovane mite o veličini partizanstva in izdajstvu domobranstva.
NSZ opravlja nenadomestljivo vlogo pri povezovanju in opogumljanju vseh tistih, ki še danes trpijo zaradi revolucije in bratomorne vojne, ker so bili sami ali njihovi sorodniki na strani domobranstva in protikomunizma ali pa so bili preprosto žrtev komunistične revolucije na naših tleh. Mnogi so zaradi tega morali zapustiti domovino, dom, domače. Edino ob spominskih srečanjih, ki jih organizira NSZ, ti ljudje čutijo, da so razumljeni, spoštovani in tudi slišani. Slovenska družba je tudi preko aktivnosti NSZ sedaj bolje obveščena, vendar še vedno s premajhnim občutkom za iskanje popolne resnice in za razumevanje vseh okoliščin vojnih in povojnih dogodkov. Očitno bo še potreben čas, da bomo kot družba spoznali in sprejeli vso zgodovinsko resnico ter jo neobremenjeno posredovali prihodnjim rodovom. Nekdanji miti o NOB so tako globoko usidrani v naši družbi in nekaterih ljudeh, zato niso sposobni sprejeti na novo odkritih dejstev ali pa jim je vseeno za resnico, samo da imajo mir. Mladi so preveč zaposleni sami s seboj in s svojo prihodnostjo, ki ni ravno obetavna, zato je večini skoraj odveč razpravljati o preteklosti.
Pričakovanja ob nastanku samostojne slovenske države, da bo naposled vsa resnica dobila ustrezno mesto v slovenski zgodovini, so se žal izjalovila. Preveč ljudi še vedno materialno ali politično živi od te »mitske« preteklosti, zato jo želijo ohranjati za vsako ceno. Kulturni boj in ideološke razprtije med državljani aktualni oblasti dobro služijo za ohranjanje svojih volivcev in materialnih koristi. Ne glede na to, mora NSZ vztrajati pri raziskovanju preteklosti, zbiranju dokazov in pričevanj, dokler so priče še žive. Vse to bo zagotovo pripomoglo k boljši obveščenosti državljanov, ki iščejo resnico, in tudi pomagalo ideološko neobremenjenim in stroki zavezanim zgodovinarjem pri njihovem delu.
Potrebno je k temu delu pritegniti tudi tiste mlade ljudi, ki iz moralne dolžnosti do svojih bližnjih, iz čuta odgovornosti do domovine, resnice in pravice, želijo nadaljevati delo NSZ. To od vseh nas zahtevajo tudi resolucije Sveta Evrope in Evropskega parlamenta, v katerih je povsem jasno zapisano, da je komunistični totalitarni režim v Evropi kriv za mnoge zločine, ki jih je treba raziskati, obsoditi in o njih poučiti tudi mlade, da se iste napake in zločini ne bi ponavljati tudi v prihodnosti.
Kljub nerazumevanju in vedno novim provokacijam levih oziroma levo sredinskih strank, ki so v Sloveniji trenutno na oblasti, naj bo tudi vaše prihodnje delo namenjeno iskanju resnice, ne da bi se pri tem preveč obremenjevali s trenutnim odnosom javnosti do te problematike, ki je rezultat več desetletne indoktrinacije slovenske družbe preko vseh možnih kanalov in medijev. Resnica zmaguje na dolgi rok. To naj vam vliva moči za vaše delo, da malodušje in zagrenjenost zaradi nerazumevanja ne bi dobila preveč prostora pri tem delu in v vašem življenju. Domovina nas ponovno kliče, da jo popeljemo iz težkih časov. To pa lahko naredijo le tisti državljani, ki jo ljubijo in spoštujejo sočloveka ter temeljne etične vrednote.