Revija NSZ

Iščite z nami

Jun 1, 1995 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorAvtor: Neznani avtor. Drugi domobranski tečaj, 14. septembra 1944 – Po prvi objavi v Zavezi št. 12 smo dobili precej podatkov, tako da je stanje sedaj sledeče: za nekatere oficirske kandidate poznamo samo priimke, za nekatere smo dobili po dva priimka (od katerih je lahko eden pomanjkljiv), pa se nismo mogli odločiti za nobenega; za nekatere smo dobili po dva priimka, a smo enega s precejšnjo gotovostjo izključili in smo ga zato dali v oklepaj; pri nekaterih pa se vsa poročila ujemajo tako glede priimka kot glede imena. Vsem poročevalcem in iskalcem se lepo zahvaljujemo in jih prosimo, da nam sporočijo, če imajo k priloženemu imeniku kaj pripomniti. Hkrati vam sporočamo, da iščemo tudi sliko prvega tečaja, da bi lahko tudi glede njega začeli isti postopek. Hvala!

Opis slike: Drugi domobranski tečaj, 14. septembra 1944 – Po prvi objavi v Zavezi št. 12 smo dobili precej podatkov, tako da je stanje sedaj sledeče: za nekatere oficirske kandidate poznamo samo priimke, za nekatere smo dobili po dva priimka (od katerih je lahko eden pomanjkljiv), pa se nismo mogli odločiti za nobenega; za nekatere smo dobili po dva priimka, a smo enega s precejšnjo gotovostjo izključili in smo ga zato dali v oklepaj; pri nekaterih pa se vsa poročila ujemajo tako glede priimka kot glede imena. Vsem poročevalcem in iskalcem se lepo zahvaljujemo in jih prosimo, da nam sporočijo, če imajo k priloženemu imeniku kaj pripomniti. Hkrati vam sporočamo, da iščemo tudi sliko prvega tečaja, da bi lahko tudi glede njega začeli isti postopek. Hvala!


Prva vrsta: 1.Šušteršič, 2. Fric, 3. (Orehek) Ocepek Franc, 4. Hirschegger Ernest, 5. Rožanc Matija, 6. Gostič, 7. Novak, 8. (Urh) Kovačič Anton, 9. Žužek Janez, 10. Kocmur Lojze, 11. Zamida Anton
Druga vrsta: 12. Petrič, 13. Logar Franc, 14. Cerar, 15. Grilc Slavko, 16. Volovšek Drago, 17. Aurelc, 18. Tomic, 19. (Bajc) Mrak France, 20. Cof Emil, 21. Goršič, 22. Sevšek, 23. (Zajc) Mejač Miha, 24. Pipp Dušan, 25. Kožar Stane, Kraševec Alojz
Tretja vrsta: 26. Tomec, Zabavnik Ivan, 27. Šivic Nikolaj, 28. Vižintin, 29. Praznik, 30. Kovačič Jože, 31. Žerjav, 32. Kovač, 33. Rigler Ivan, 34. Fik Milan, 35. Kovačič Jure, 36. Pirnovar Bogo, 37. Budja Stanko, Zazula Ivan, 38. Trdan Lojze
Četrta vrsta: 39. Kalan, Stariha Božo, 40. Štrukelj, 41. Karlin, 42. Zupanc, Kalin, 43. Kobal, 44. Oražem Franc, 45. Kristan, 46. Bojc Alojz, Vidmar Rudi, 47. Škerlj Stane, 48. Cerovšek, 49. Judnič, 50. Hribar Danijel, 51. Žužek Niko